Wzory z fizyki fizyka-wzory.ovh.org


Prąd stały

Prawo Ohma

Natężenie prądu wprost proporcjonalne do napięcia prądu między końcami przewodnika.

natęzenie I=g/t
napięcie U = W/q
prawo Ohma R=U/I
opór R= ro l/s
opór zastępczy w łączeniu równoległym Rc = R1 + R2 +...+ Rn
opór zastępczy w łączeniu szeregowym Rz=R1+R2+...+Rn
moc P = W/t
praca W = U·I·t

I prawo Kirchhoffa

Suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów z niego wypływających.

II prawo Kirchhoffa

Suma napięć źródłowych w dowolnym obwodzie zamkniętym prądu stałego równa jest sumie napięć na odbiornikach (oczkach).

Symbole

oznaczenie opis jednostka w układzie SI nazwa jednostki
l długość m metr
R opór Ω om
ρ opór wewnętrzny przewodnika Ωm Om razy metr
U napiecie V volt
S pole powierzchni m2 metr do kwadratu
I natężenie A amper
Q ładunek C Coulomb
t czas s sekunda
W praca J dżul
P moc W wat

Zapraszam do zadawania pytań. Razem ze społecznością zgromadzoną wokół tej strony postaram się rozwiązać Wasze wątpliwości :)

comments powered by Disqus