Wzory z fizyki fizyka-wzory.ovh.org


Elektrostatyka

Centralne pole elektrostatyczne

siła elektrostatyczna F=kQq/R^2
stała k k=1/4PiE
natężenie E=kQ/R^2
praca W=-kQq(1/ra - 1/rb)
energia E=kQq/r
potencjał V=kQ/R
gęstość liniowa sigma=Q/l
gęstość powierzchniowa sigma=Q/S
gęstość kulowa sigma=Q/r

Prawo Coulomba: siła wzajemnego oddziaływania dwóch punktowych ładunków elektrycznych w próżni jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich ładunków i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między ich środkami.

F=kQq/R^2

Jednorodne pole elektrostatyczne

pojemność kondensatora płaskiego pojemno�ć kondensatora (C) = ładunek (q) / napięcie (U)
pojemność kondensatora płaskiego C=E0 s/d
pojemność kondensatora płaskiego z dielektrykiem C=E0 Er s/d
natężenie między okładkami kondensatora płaskiego E=F/q
natężenie E=U/d
Energia w kondensatorze E=1/2 CU^2

Gdy kondensator jest podłączony do źródła prądu to napięcie jest stałe (U=const).

Gdy kondensator jest odłączony od źródła prądu to ładunek kondensatora jest stały (q=const).

Gdy kilka kondensatorów jest podłończonych szeregowo to ich pojemność liczymy wzorem: 1/C = 1/C1 + 1/C2 + ... + 1Cn, a gdy równolegle to pojemność (C) = C1 + C2 ... +Cn.

Symbole

oznaczenie opis jednostka w układzie SI nazwa jednostki
C pojemność kondensatora F Farad
d odległość między okładkami kondensatora m metr
E energia J Dżul
F siła N newton
k stała elektrostatyczna
k = 9 · 109 Nm2/C2
Nm2/C2 newton razy metr kwadrat przez coulomb kwadrat
r promień m metr
S pole powierzchni m2 metr do kwadratu
r odległość od źródła pola ektrostatyznego m metr
q, Q ładunek C Coulomb
U napięcie V Volt
W praca J dżul

Zapraszam do zadawania pytań. Razem ze społecznością zgromadzoną wokół tej strony postaram się rozwiązać Wasze wątpliwości :)

comments powered by Disqus