Wzory z fizyki fizyka-wzory.ovh.org


Optyka

Współczynnik załamania
n = ν1 / ν2
Bezwzględny współczynnik załamania
n = c / ν
Równanie zwierciadła
1/x + 1/y = 1/f
f = R/2
Równanie soczewki
1/x + 1/y = 1/f
1/f = (n-1)(1/r1 + 1/r2)
Zdolność skupiająca soczewki
Z=1/f
Strumień świetlny
Φ = I Ω
Natężenie oświetlenia
E = Φ / S

Prawo odbicia

Kąt odbicia jest równy kątowi padania, a promień padający, promień odbity i normalna leżą na jednej płaszczyźnie

Symbole

oznaczenie opis jednostka w układzie SI nazwa jednostki
ν Prędkość fali m/s metr na sekundę
c Prędkość światła m/s metr na sekundę
S powierzchnia m2 metr kwadratowy
R Promień m metr
x odległość przedmiotu od soczewki/zwierciadła m metr
y odległość obrazu od soczewki/zwierciadła m metr
E natężenie oświetlenia lx luks
I natężenie światła cd kandela
Ω kąt bryłowy sr steradian
Φ strumień świetlny lm lumen
f ogniskowa m metr
Z zdolność skupiająca 1/m jeden przez metr

Zapraszam do zadawania pytań. Razem ze społecznością zgromadzoną wokół tej strony postaram się rozwiązać Wasze wątpliwości :)

comments powered by Disqus