Wzory z fizyki fizyka-wzory.ovh.org


Wzory z kinematyki

Ruch jednostajny

prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym predkosc(v) = droga(s) / czas(t)
droga w ruchu jednostajnym prostoliniowym s = vt

Ruch jednostajnie zmienny

Nazwa powyższego ruchu jest często upraszczana i mówimy: ruch jednostajnie przyspieszony.

przyspieszenie w ruchu zmiennym prostoliniowym a = zmiana prędkości / t
droga w ruchu zmiennym prostoliniowym s = v początkowe * t + a * t^2 / 2

Ruch jednostajny po okręgu

prędkość w ruchu jednostajnym po okręgu omega= alpha/t
częstotliwość ν = 1/T
lub
f = 1/T
szybkość liniowa v = 2Πr / T
związek między prędkościami kątową i liniową v = ω r

Ruch jednostajnie zmienny po okręgu

droga w ruchu zmiennym alpha= omega poczatkowe*t+(Et^2)/2
przyspieszenie w ruchu zmiennym E=(omega koncowe - omega poczatkowe)/t

Symbole

oznaczenie opis jednostka w układzie SI nazwa jednostki
a przyspieszenie m/s2 metr na sekundę do kwadratu
α (alpha) kąt rad (radiany) radian
ε przyspieszenie kątowe rad/s2 (radiany/s2) radian na sekundę do kwadratu
s droga m metr
t czas s sekunda
v prędkość m/s metr na sekundę
v0 prędkość początkowa m/s metr na sekundę
vk prędkość końcowa m/s metr na sekundę
ω prędkość kątowa rad/s (radiany/s) radian na sekundę
ν
lub
f
częstotliwość Hz Herc
T okres s sekunda
r promień m metr

Zapraszam do zadawania pytań. Razem ze społecznością zgromadzoną wokół tej strony postaram się rozwiązać Wasze wątpliwości :)

comments powered by Disqus