Wzory z fizyki fizyka-wzory.ovh.org


Wzory z dynamiki

Badanie przyczyn ruchu i zmian w ruchu to dynamika. Innymi słowy dynamika to analiza sił i odpowiedź na pytanie dlaczego obiekty są w ruchu. W przeciwieństwie do kinematyki, działu mechaniki klasycznej, która opisuje ruch obiektów bez rozpatrywania przyczyn ruchu.

przyspieszenie, druga zasada dynamiki Newtona przyspieszenie (a) = siła wypadkowa / masa (m)
pęd p = m × v
siła tarcia T = f × FN
siła odśrodkowa siła odśrodkowa = mv^2/r
praca W = F × s
moc P=W/t
energia kinetyczna energia kinetyczna=(mv^2)/2
energia potencjalna Ep = m × g × h
energia potencjalna sprężystości Es = k × x2 / 2
zasada zachowania energii E0 = Ek

Równia pochyła

siła zsuwu na równi pochyłej FS = m × g × sinα
siła nacisku na równi pochyłej FN = m × g × cosα

Zasady dynamiki Newtona:

I zasada: Jeżeli nie działaja zadne siły lub działające siły się równoważą to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza sie ruchem jednostajnym prostoliniowym.

II zasada: Jeżeli działające siły się nie równoważą to ciało porusza sie ruchem jednostajnie zmiennym. przyspieszenie (a) = siła wypadkowa / masa (m)

III zasada: Jeżeli ciało A działa na ciało B siłą, to ciało B odziałowuje na ciało A siłą o takiej samej wartości i kierunku lecz przeciwnym zwrocie.

Symbole

oznaczenie opis jednostka w układzie SI nazwa jednostki
a przyspieszenie m/s2 metr na sekundę do kwadratu
s droga m metr
t czas s sekunda
v prędkość m/s metr na sekundę
E energia J dżul
F siła N newton
g przyspieszenie ziemskie m/s2 metr na sekundę do kwadratu
h wysokość m metr
m masa kg kilogram
P moc W wat
p pęd kg·m/s kilogram razy metr na sekundę
r promień m metr
T siła tarcia N newton
W praca J dżul

Zapraszam do zadawania pytań. Razem ze społecznością zgromadzoną wokół tej strony postaram się rozwiązać Wasze wątpliwości :)

comments powered by Disqus